Czy w tej sytuacji, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, należy rozpocząć hamowanie? 2 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie.

Zasada ograniczonego zaufania mówi, że kierowca musi być przygotowany na nieprzewidziane sytuacje na drodze i nie powinien polegać tylko na zaufaniu innym uczestnikom ruchu. W tej sytuacji, gdy istnieje ryzyko wypadku, należy rozpocząć hamowanie, aby zminimalizować zagrożenie.

Zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, w przypadku ryzyka wypadku należy rozpocząć hamowanie. Kierowca powinien być przygotowany na nieprzewidziane sytuacje na drodze i nie polegać wyłącznie na innych uczestnikach ruchu. Hamowanie w tej sytuacji pomoże zminimalizować zagrożenie i uniknąć kolizji.

  Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.ązku z art.3.1 i 4 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

  Niewłaściwa decyzja i brak przewidywania potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń wobec kierującego innym pojazdem grozi wypadkiem

  Widoczny włączający się do ruchu ciągnik powinien ograniczyć Twoje zaufanie. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

   1. ustawa108 zał1art1pkt2litfdorozporzadzeniaministratransportubudownictwaigospodarkimorskiejzdnia13lipca2012rokuwsprawieszkoleniaosóbubiegającychsięouprawnieniedokierowaniapojazdamiinstruktorówiwykładowcówdzupoz1019z14września2012rokuązkuzart31i4ustawyzdnia20061997r"prawooruchudrogowym"

   2. poz908

  Podjęcie właściwej decyzji w stosunku do innego uczestnika ruchu

  Źródło pytania: Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.ązku z art.3.1 i 4 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

  Podstawa prawna: zał1art1pkt2litfdorozporzadzeniaministratransportubudownictwaigospodarkimorskiejzdnia13lipca2012rokuwsprawieszkoleniaosóbubiegającychsięouprawnieniedokierowaniapojazdamiinstruktorówiwykładowcówdzupoz1019z14września2012rokuązkuzart31i4ustawyzdnia20061997r"prawooruchudrogowym"[108]|poz908

  Twoje postępy w nauce:

  Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

  Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

  Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

  Kategorie pytań

  To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

  Te kategorie to: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1,

  Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

  Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

  Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
  Id w bazie danych ministerstwa transportuid4378
  Treść pytaniaCzy w tej sytuacji, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, należy rozpocząć hamowanie?
  Odpowiedź typu:TAK/NIE
  Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
  Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
  Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:AK_D08-03_18_org_2.mp4
  Wartość punktowa:2

  Pytania testowe.

  Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

  Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

  Już niedługo dodam.

  Kolejne pytanie:

  Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

  Komentarze kursantów:

  Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

  Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

  Wersja polska:

  Czy w tej sytuacji, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, należy rozpocząć hamowanie?

  Wersja angielska:

  Should you limit your trust to this traffic user in this situation and start braking?

  Wersja niemiecka:

  Hat man in der dargestellten Situation das Vertrauen einzuschränken und mit der Bremsung zu beginnen?

  Podobne pytania testowe:

  Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

  Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

  Strona główna:

  Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

  Kursy i materiały do nauki:

  Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

  Testy na prawo jazdy praktyczne:

  Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

  Forum dyskusyjne:

  Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

  Aktualności i zmiany prawne:

  Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

  Kontakt i wsparcie:

  Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.