Czy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne?

Czy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne? 1 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Tak, masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne.

Zgodnie z przepisami, kierowca w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym jest zobowiązany do zatrzymania pojazdu, nie powodując przy tym zagrożenia dla ruchu drogowego. Ponadto, powinien podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, włączając między innymi światła awaryjne. Następnie, jeśli nie ma zabitych lub rannych, powinien jak najszybciej usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodować zagrożenia lub tamowania ruchu. Takie działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka kolejnych wypadków lub zatorów drogowych.

Zgodnie z polskimi przepisami drogowymi, kierowca ma prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechał, poprzez odpowiednie ustawienie swojego samochodu oraz włączenie świateł awaryjnych. Oznacza to, że kierujący powinien zatrzymać pojazd w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto, powinien podjąć wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu wypadku. Jeśli nie ma zabitych lub rannych, kierowca powinien jak najszybciej usunąć swój pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodować utrudnień ani zagrożeń dla innych kierowców. Długotrwałe blokowanie drogi może przyczynić się do powstania kolejnych wypadków lub utrudnień w ruchu.

  Art. 44. [Postępowanie w razie wypadku drogowego]

  1. (art44ust1) Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

  1) (art44ust1pkt1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

  2) (art44ust1pkt2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

  3) (art44ust1pkt3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

  4) (art44ust1pkt4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

  2. (art44ust2) Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

  1) (art44ust2pkt1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;

  2) (art44ust2pkt2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

  3) (art44ust2pkt3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

  3. (art44ust3) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

Art. 44 ust. 1 pkt. 2 i art. 50 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) Program szkolenia

Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Tak, wolno w ten sposób zabezpieczyć miejsce wypadku. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

  1. ustawa108 art44 art44ust1pkt2iart50ust2

  2. programszkolenia

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych

Źródło pytania: Art. 44 ust. 1 pkt. 2 i art. 50 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) Program szkolenia

Podstawa prawna: art44ust1pkt2iart50ust2[108]|programszkolenia

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: B, C, D, B1, C1, D1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid6315
Treść pytaniaCzy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne?
Odpowiedź typu:TAK/NIE
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B, C, D, B1, C1, D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:1C128.png
Wartość punktowa:1

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy masz prawo zabezpieczyć miejsce wypadku, do którego dojechałeś, ustawiając odpowiednio swój samochód i włączając światła awaryjne?

Wersja angielska:

Once you reach an accident spot, can you secure such a spot by appropriately positioning your car and turning on your emergency lights?

Wersja niemiecka:

Dürfen Sie, wenn Sie an einen Unfallort gelangen, diesen auf diese Weise absichern, dass Sie Ihr Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage entsprechend aufstellen?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.