Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu? 3 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

  Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]

  1. (art1ust1) Ustawa określa:

  1) (art1ust1pkt1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

  2) (art1ust1pkt2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;

  3) (art1ust1pkt3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;

  4) (art1ust1pkt4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

  2. (art1ust2) Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

  1) (art1ust2pkt1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;

  2) (art1ust2pkt2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

  3. (art1ust3) Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 1 pkt 2 lit. f załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. poz.1019) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

podjęcie niewłaściwej decyzji oraz brak powstrzymania się od ruchu może spowodować potrącenie dziecka

  1. ustawa108 art1 art1pkt2litfzałącznikanr1dorozporządzeniaministratransportubudownictwaigospodarkimorskiejzdnia13lipca2012rokuwsprawieszkoleniaosóbubiegającychsięouprawnieniedokierowaniapojazdamiinstruktorówiwykładowcówdzupoz1019art3ust1iart4

O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia biegnącego dziecka

Źródło pytania: § 1 pkt 2 lit. f załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. poz.1019) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Podstawa prawna: art1pkt2litfzałącznikanr1dorozporządzeniaministratransportubudownictwaigospodarkimorskiejzdnia13lipca2012rokuwsprawieszkoleniaosóbubiegającychsięouprawnieniedokierowaniapojazdamiinstruktorówiwykładowcówdzupoz1019art3ust1iart4[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid2215
Treść pytania Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu?
Odpowiedź typu:TAK/NIE
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:D24_21org.mp4
Wartość punktowa:3

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy w przedstawionej sytuacji należy rozpocząć hamowanie pojazdu?

Wersja angielska:

Should you begin braking in the presented situation?

Wersja niemiecka:

Soll man in der dargestellten Situation das Ausbremsen des Fahrzeugs anfangen?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.