Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku?

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku? 1 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Tak, w tej sytuacji wolno zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku.

Zgodnie z oznaczeniem P-7a, linia krawędziowa przerywana wyznacza krawędź jezdni, na której można zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku. Dopuszcza się także zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu w obszarze oznaczonym tym znakiem.

W tej konkretnej sytuacji, kierowca ma prawo zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku, zgodnie z oznaczeniem P-7a. Oznaczenie to oznacza krawędź jezdni, na której dozwolone jest zatrzymanie pojazdu, zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.

  Art. 49. [Zakazy zatrzymania i postoju]

  1. (art49ust1) Zabrania się zatrzymania pojazdu:

  1) (art49ust1pkt1) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

  2) (art49ust1pkt2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

  3) (art49ust1pkt3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie;

  4) (art49ust1pkt4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;

  5) (art49ust1pkt5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

  6) (art49ust1pkt6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;

  7) (art49ust1pkt7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;

  8) (art49ust1pkt8) na pasie między jezdniami;

  9) (art49ust1pkt9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości;

  10) (art49ust1pkt10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu;

  11) (art49ust1pkt11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

  2. (art49ust2) Zabrania się postoju:

  1) (art49ust2pkt1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

  2) (art49ust2pkt2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

  3) (art49ust2pkt3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

  4) (art49ust2pkt4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

  5) (art49ust2pkt5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

  3. (art49ust3) Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

  4. (art49ust4) Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

§ 86 ust. 1, ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogwym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Ruch pojazdów - zagrożenie lub utrudnienie

Tak, w tej sytuacji żadne widoczne znaki nie zabraniają zatrzymania w tym miejscu. 

  1. art86ust1ust8pkt1[170]

  2. ustawa108 art49 art49ust1pkt5

Znajomość wiedzy w zakresie znaków poziomych

Źródło pytania: § 86 ust. 1, ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogwym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Podstawa prawna: art86ust1ust8pkt1[170]|art49ust1pkt5[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid2890
Treść pytaniaCzy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku?
Odpowiedź typu:TAK/NIE
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:IMG_8401_orgbezmaski.png
Wartość punktowa:1

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy w tej sytuacji wolno Ci zatrzymać pojazd przy prawym krawężniku?

Wersja angielska:

Are you allowed to stop your vehicle by the right edge of the roadway?

Wersja niemiecka:

Darf man in der dargestellten Situation das Fahrzeug am rechten Straßenrand anhalten?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.