Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć manewr wyprzedzania? 3 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Nie ma odpowiednich warunków do rozpoczęcia manewru wyprzedzania.

Według przepisów prawa drogowego, kierujący pojazdem musi upewnić się, że ma odpowiednią widoczność i miejsce do wyprzedzania, że kierujący za nim nie rozpoczął wyprzedzania, oraz że kierujący przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania. W tej sytuacji nie spełnione są te warunki, więc kierowca nie ma prawa rozpocząć manewru wyprzedzania.

Według przepisów prawa drogowego, kierujący pojazdem nie może rozpocząć manewru wyprzedzania, jeśli nie ma odpowiedniej widoczności i miejsca do tego, jeśli kierujący za nim już rozpoczął wyprzedzanie lub jeśli kierujący przed nim na tym samym pasie ruchu zasygnalizował zamiar wyprzedzania. W tej konkretnej sytuacji nie spełnione są te warunki, więc kierujący nie ma prawa rozpocząć manewru wyprzedzania.

  Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]

  1. (art1ust1) Ustawa określa:

  1) (art1ust1pkt1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

  2) (art1ust1pkt2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;

  3) (art1ust1pkt3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;

  4) (art1ust1pkt4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

  2. (art1ust2) Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

  1) (art1ust2pkt1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;

  2) (art1ust2pkt2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

  3. (art1ust3) Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 1 pkt.1a,b,e załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019) w związku z art.24.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Niewłaściwa ocena sytuacji i podejmowanie nieprawidłowych decyzji przez kierującego pojazdem podczas wykonywania niebezpiecznych manewrów, stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  1. ustawa108 art1 art1pkt1abezałącznikanr1dorozporządzeniaministratransportubudownictwaigospodarkimorskiejwsprawieszkoleniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdamiinstruktorówiwykładowcówdzuz2012rpoz1019art24ust1pkt1ustawyzdnia20061997r"prawooruchudrogowym"tj

  2. poz908

Dowód znajomości prawidłowej oceny sytuacji i podejmowania właściwych decyzji przez kierującego pojazdem podczas wykonywania niebezpiecznych manewrów.

Źródło pytania: § 1 pkt.1a,b,e załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012r., poz.1019) w związku z art.24.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Podstawa prawna: art1pkt1abezałącznikanr1dorozporządzeniaministratransportubudownictwaigospodarkimorskiejwsprawieszkoleniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdamiinstruktorówiwykładowcówdzuz2012rpoz1019art24ust1pkt1ustawyzdnia20061997r"prawooruchudrogowym"tj[108]|poz908

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: A, B, C, D, A1, A2, B1, C1, D1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid4347
Treść pytaniaCzy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć manewr wyprzedzania?
Odpowiedź typu:TAK/NIE
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź n
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A, B, C, D, A1, A2, B1, C1, D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:GND14__3_org_2.mp4
Wartość punktowa:3

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy w tej sytuacji masz prawo rozpocząć manewr wyprzedzania?

Wersja angielska:

Are you allowed to begin overtaking in this situation?

Wersja niemiecka:

Darf man in der dargestellten Situation das Überholungsmanöver beginnen?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.