Który z wymienionych dokumentów określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym?

Który z wymienionych dokumentów określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym? 2 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Dowód rejestracyjny określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym.

Według Art. 63 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba osób przewożonych pojazdem nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Dowód rejestracyjny określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym, zgodnie z przepisami ustawowymi.

  Art. 63. [Warunki przewozu osób]

  1. (art63ust1) Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

  2. (art63ust2) Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem że:

  1) (art63ust2pkt1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;

  2) (art63ust2pkt2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;

  3) (art63ust2pkt3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;

  4) (art63ust2pkt4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

  3. (art63ust3) Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:

  1) (art63ust3pkt1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy;

  2) (art63ust3pkt2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:

  a) (art63ust3pkt2lita) liczba przewożonych osób nie przekracza 5,

  b) (art63ust3pkt2litb) osoby stojące trzymają się uchwytów,

  c) (art63ust3pkt2litc) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,

  d) (art63ust3pkt2litd) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h;

  3) (art63ust3pkt3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących;

  4) (art63ust3pkt4) dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.

  4. (art63ust4) Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

  5. (art63ust5) Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

  6. (art63ust6) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze bezpieczeństwo przewożonych osób.

  7. (art63ust7) Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, mając na uwadze bezpieczeństwo przewożonych osób.

Art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. Tak, więc to dowód rejestracyjny określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym. 

  1. ustawa108 art63 art63ust1

Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

Źródło pytania: Art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Podstawa prawna: art63ust1[108]|

Twoje postępy w nauce:

Wkrótce tutaj pojawią się Twoje postępy w nauce.

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: B, B1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid6387
Treść pytaniaKtóry z wymienionych dokumentów określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym?
Odpowiedź A:Dowód rejestracyjny.
Odpowiedź B: Prawo jazdy.
Odpowiedź C:Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź a
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B, B1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:2C102.png
Wartość punktowa:2

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Który z wymienionych dokumentów określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym?

Wersja angielska:

Which of the following documents specifies the permitted number of persons transported in the car?

Wersja niemiecka:

In welchem, von den nachstehenden Dokumenten wird die Höchstanzahl der Personen, die mit dem Fahrzeug befördert werden, bestimmt?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.