Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu?

Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu? 2 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Przed ominięciem przeszkody obowiązkowo trzeba ocenić sytuację na pozostałych pasach ruchu.

Zgodnie z przepisami prawa, kierujący pojazdem musi zmieniając kierunek jazdy lub pas ruchu zachować szczególną ostrożność. Przed ominięciem widocznej przeszkody, obowiązkiem kierowcy jest ocena sytuacji za pojazdem na pozostałych pasach ruchu. Działając w ten sposób, kierujący zapewnia bezpieczeństwo i unika kolizji z innymi pojazdami, które poruszają się na pasach, na które zamierza wjechać. Takie postępowanie jest szczególnie ważne, ponieważ zmiana pasa ruchu wymaga ustąpienia pierwszeństwa pojazdom na tym pasie. W przypadku kierowców wjeżdżających na ten pas z prawej strony również obowiązuje zasada ustąpienia pierwszeństwa. Przepisy dotyczące zmiany pasa ruchu mają na celu zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przed ominięciem widocznej przeszkody kierowca zawsze powinien ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu, zgodnie z przepisami prawa. Takie postępowanie zapewnia bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko kolizji z innymi pojazdami, które poruszają się na tych pasach. Zmiana pasa ruchu wymaga od kierowcy ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, które poruszają się na tym pasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy pojazd wjeżdża na ten pas z prawej strony. Przepisy dotyczące zmiany pasa ruchu są istotne dla płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    Art. 3. [Zasady zachowania na drodze]

    1. (art3ust1) Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

    2. (art3ust2) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

    3. (art3ust3) Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

Art. 3 ust. 1 i Art. 22 ust. 1 i Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Konfrontacja, której skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia

Wykonując manerw omijania kierujący ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim pojazdom, które nie mają przeszkody na swoim torze jazdy (pasie ruchu)

    1. ustawa108 art3 art3ust1iart22ust1i

Znajomość wiedzy w zakresie zasad wykonywania omijania połączonego ze zmianą pasa ruchu

Źródło pytania: Art. 3 ust. 1 i Art. 22 ust. 1 i Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Podstawa prawna: art3ust1iart22ust1i[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid2260
Treść pytaniaCzy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu?
Odpowiedź typu:TAK/NIE
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:006D16_aorgbm.png
Wartość punktowa:2

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu?

Wersja angielska:

Are you obliged to assess the situation behind the vehicle on the remaining lanes before passing this stationary obstacle?

Wersja niemiecka:

Soll man vor dem Umfahren des Hindernisses die Situation auf anderen Fahrspuren auswerten?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.