Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej?

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej? 2 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej wynosi 18,75 m.

Maksymalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego oraz przyczepy kempingowej wynosi 18,75 m. Jest to określone w Rozdziale 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach, Oddziale 4 - Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym, Art. 62. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m. Jest jednak kilka wyjątków, na przykład długość zespołu pojazdowego złożonego z pojazdu samochodowego i naczepy nie może przekraczać 16,5 m.

Maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej wynosi 18,75 m. Określa to Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach, Oddział 4 - Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym, Art. 62. Wyjątkiem są zespoły pojazdów złożone z samochodu osobowego i naczepy o maksymalnej długości 16,5 m.

  Art. 62. [Masa całkowita przyczepy; przejazd zespołu pojazdów]

  1. (art62ust1) Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:

  1) (art62ust1pkt1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

  2) (art62ust1pkt2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%;

  3) (art62ust1pkt3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.

  2. (art62ust2) Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.

  3. (art62ust3) Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

  4. (art62ust4) Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów.

  4a. (art62ust4a) Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z:

  1) (art62ust4apkt1) pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m;

  2) (art62ust4apkt2) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.

  4b. (art62ust4b) Przejazd zespołu pojazdów:

  1) (art62ust4bpkt1) złożonego z liczby pojazdów większej niż określona w ust. 4 wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 64d;

  2) (art62ust4bpkt2) o długości większej niż określona w ust. 4a wymaga zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 64c albo art. 64d.

  5. (art62ust5) Długości zespołów pojazdów określone w ust. 4a nie dotyczą tramwajów.

Art. 62 ust. 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Typowe pytanie gdzie trzeba po prostu wiedzieć.

  1. ustawa108 art62 art62ust4a

Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu

Źródło pytania: Art. 62 ust. 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Podstawa prawna: art62ust4a[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: B,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid6403
Treść pytaniaJaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej?
Odpowiedź A:18,75 m.
Odpowiedź B: 17,75 m.
Odpowiedź C:15 m.
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź a
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:2C118.png
Wartość punktowa:2

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej?

Wersja angielska:

What is the maximum length of a combination vehicle consisting of a passenger car and a caravan?

Wersja niemiecka:

Wie darf die maximale Länge der Fahrzeugkombination, der aus einem Pkw und einem Wohnanhänger besteht, sein?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.