Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? 2 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Poprawna odpowiedź brzmi tak, dlatego że w tej sytuacji mamy do czynienia z oznakowanym przejściem dla pieszych, które dodatkowo informuje nas, że jest ono szczególnie uczęszczane przez dzieci. W związku z tym, jako kierujący pojazdem, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, powinniśmy obniżyć prędkość pojazdu tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla pieszych znajdujących się na przejściu lub zamierzających na nie wejść. Dodatkowo, powinniśmy ustąpić pierwszeństwa pieszym, którzy już znajdują się na przejściu lub zamierzają na nie wejść. Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, zwłaszcza dzieciom, które mogą być mniej widoczne i mniej przewidywalne w swoich ruchach na drodze. Dlatego w tej sytuacji, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Kierowca w tej sytuacji ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

W tej sytuacji, kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność ze względu na przejście dla pieszych, oznaczone znakiem D-6. Kierowca powinien zmniejszyć prędkość, aby nie narazić pieszych na niebezpieczeństwo i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie. Przejście dla pieszych może być szczególnie uczęszczane przez dzieci, co wskazuje tabliczka T-27 pod znakiem. Zgodnie z przepisami prawa drogowego, kierowca ma obowiązek respektować przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych na przejściu (Art. 26).

Kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność na przejściu dla pieszych oznaczonym znakiem D-6, zmniejszając prędkość i ustępując pierwszeństwa pieszym. Przejście dla pieszych może być często uczęszczane przez dzieci, wskazując na tabliczkę T-27 pod znakiem. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, kierowca musi respektować pierwszeństwo pieszych na przejściu (Art. 26).

  Art. 24. [Wyprzedzanie]

  1. (art24ust1) Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:

  1) (art24ust1pkt1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

  2) (art24ust1pkt2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;

  3) (art24ust1pkt3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

  2. (art24ust2) Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

  3. (art24ust3) Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

  4. (art24ust4) Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

  5. (art24ust5) Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

  6. (art24ust6) Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. Przepisu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 12.

  7. (art24ust7) Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

  1) (art24ust7pkt1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

  2) (art24ust7pkt2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

  3) (art24ust7pkt3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

  8. (art24ust8) Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:

  1) (art24ust8pkt1) jednokierunkowej;

  2) (art24ust8pkt2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

  9. (art24ust9) Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

  10. (art24ust10) Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:

  1) (art24ust10pkt1) na jezdni jednokierunkowej;

  2) (art24ust10pkt2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

  11. (art24ust11) Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

  12. (art24ust12) Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Niewłaściwe zachowanie kierującego podczas wyprzedzania, jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia

  1. ustawa108 art24 art24ust2

O zachowanie szczególnej ostrożności podczas wyprzedzania

Źródło pytania: Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Podstawa prawna: art24ust2[108]|

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid4388
Treść pytaniaCzy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?
Odpowiedź typu:TAK/NIE
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:D18_6org.mp4
Wartość punktowa:2

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Wersja angielska:

Are you obliged to exercise particular caution in this situation?

Wersja niemiecka:

Ist man dazu verpflichtet, in der dargestellten Situation besonders vorsichtig zu sein?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.