Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? 2 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Tak, wjeżdżając z pola na drogę twardą, kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Zgodnie z art. 17.Kodeksu Drogowego, włączając się do ruchu z pola na drogę o nawierzchni twardej, kierujący pojazdem jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Jest to podyktowane koniecznością dostosowania się do nowych warunków drogowych i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Kierowca powinien być świadomy tego obowiązku i przestrzegać go podczas włączania się do ruchu.

Wjeżdżając z pola na drogę o nawierzchni twardej, kierujący pojazdem musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. Jest to zgodne z przepisami Kodeksu Drogowego, które nakładają na kierowców obowiązek dostosowania się do nowych warunków drogowych i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Włączając się do ruchu, należy pamiętać o konieczności ustąpienia pierwszeństwa i stosować się do przepisów ruchu drogowego.

  Art. 17. [Zasady włączania się do ruchu]

  1. (art17ust1) Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

  1) (art17ust1pkt1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;

  2) (art17ust1pkt2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;

  3) (art17ust1pkt3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;

  3a) (art17ust1pkt3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;

  4) (art17ust1pkt4) pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

  2. (art17ust2) Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Art. 17 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908, z pózn. zm. )

Niewłaściwe zachowanie kierującego podczas włączania się do ruchu, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia

Tak, ponieważ wjeżdżając z pola na twardą włączasz się do ruchu. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

  1. ustawa108 art17 art17ust1pkt2ust2ustawyzdnia20czerwca1997rprawooruchudrogowym

  2. poz908zpóznzm

O zachowanie szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu

Źródło pytania: Art. 17 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908, z pózn. zm. )

Podstawa prawna: art17ust1pkt2ust2ustawyzdnia20czerwca1997rprawooruchudrogowym[108]|poz908zpóznzm

Twoje postępy w nauce:

Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

Kategorie pytań

To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

Te kategorie to: A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1,

Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid4386
Treść pytaniaCzy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?
Odpowiedź typu:TAK/NIE
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A, B, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:D36_35org.mp4
Wartość punktowa:2

Pytania testowe.

Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

Już niedługo dodam.

Kolejne pytanie:

Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

Komentarze kursantów:

Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

Wersja polska:

Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Wersja angielska:

Should you exercise particular caution when emerging from the field onto a hardened road?

Wersja niemiecka:

Soll man beim Einfahren vom Feldweg auf eine befestigte Straße besonders vorsichtig zu sein?

Podobne pytania testowe:

Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

Strona główna:

Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

Kursy i materiały do nauki:

Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

Testy na prawo jazdy praktyczne:

Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

Forum dyskusyjne:

Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

Aktualności i zmiany prawne:

Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

Kontakt i wsparcie:

Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.