Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu?

Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu? 3 pkt.

Wyjaśnienie tego pytania testowego:

Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania.

Leżące liście na drodze zmniejszają przyczepność pojazdu na drodze. Pod liśćmi może znajdować się również woda, która wydłuża drogę hamowania. Im mniejsza przyczepność na drodze tym dłuższa droga hamowania.

Leżące liście na drodze mogą wydłużyć drogę hamowania pojazdu ze względu na zmniejszoną przyczepność i obecność wody pod liśćmi. Im mniejsza przyczepność, tym dłuższa droga hamowania.

  § 1 pkt 1 lit. b i f orz pkt 2 lit. c i e-g, a także cz. II poz. 2.1.2 temat 4 "SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU SZKLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA MOTOROWEREM, POJAZDAMI SILNIKOWYMI LUB TRAMWAJEM", stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. poz. 1019, z późn. zm.) oraz Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego (wyd. 2 / 2004) Jerzy Wicher

  Podstawowa wiedza na temat zachowania pojazdu w różnych warunkach jest niezbędna dla jego bezpiecznej eksploatacji

   1. art1pkt1litbiforzpkt2litcie-gatakżecziipoz212temat4"szczegółowegoprogramuszkleniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniamotorowerempojazdamisilnikowymilubtramwajem"stanowiącegozałączniknr1dorozporządzeniaministratransportubudownictwaigospodarkimorskiejzdnia14września2012rwsprawieszkoleniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdamiinstruktorówiegzaminatorówdzupoz1019bezpieczeństwosamochodówiruchudrogowegowyd2/2004jerzywicher

  Znajomość wpływu zanieczyszczeń jezdni na drogę hamowania

  Źródło pytania: § 1 pkt 1 lit. b i f orz pkt 2 lit. c i e-g, a także cz. II poz. 2.1.2 temat 4 "SZCZEGÓŁOWEGO PROGRAMU SZKLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA MOTOROWEREM, POJAZDAMI SILNIKOWYMI LUB TRAMWAJEM", stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. poz. 1019, z późn. zm.) oraz Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego (wyd. 2 / 2004) Jerzy Wicher

  Podstawa prawna: art1pkt1litbiforzpkt2litcie-gatakżecziipoz212temat4"szczegółowegoprogramuszkleniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniamotorowerempojazdamisilnikowymilubtramwajem"stanowiącegozałączniknr1dorozporządzeniaministratransportubudownictwaigospodarkimorskiejzdnia14września2012rwsprawieszkoleniaosóbubiegającychsięouprawnieniadokierowaniapojazdamiinstruktorówiegzaminatorówdzupoz1019bezpieczeństwosamochodówiruchudrogowegowyd2/2004jerzywicher

  Twoje postępy w nauce:

  Pytania, na które odpowiedziałeś dobrze 0 Zobacz

  Pytania dodane do powtórek 0 Zobacz

  Pytania, na które źle odpowiedziałeś 0 Zobacz

  Kategorie pytań

  To pytanie należy do kilku kategorii prawa jazdy z testów na prawo jazdy w 2024 roku!

  Te kategorie to: B, B1,

  Obecnie uczysz się testów z kategorii B. Zmień kategorię tutaj.

  Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

  Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
  Id w bazie danych ministerstwa transportuid7458
  Treść pytaniaCzy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu?
  Odpowiedź A:Tak, bo mogą skrócić drogę hamowania.
  Odpowiedź B: Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania.
  Odpowiedź C:Nie wpływają na długość drogi hamowania.
  Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź b
  Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B, B1
  Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:30007.png
  Wartość punktowa:3

  Pytania testowe.

  Posiadamy w bazie wszystkie 3996 pytań testowych aktualnych w 2024 roku!

  Dodatkowe wyjaśnienie (SEO):

  Już niedługo dodam.

  Kolejne pytanie:

  Tu będą załadowane dynamicznie kolejne pytania aby załadować wcześniej obrazek/wideo.

  Komentarze kursantów:

  Już niedługo będziesz mógł skomentować pytanie. Zapytać innych użytkowników i prosić ich o pomoc.

  Tłumaczenie pytania testowego na inne języki

  Wersja polska:

  Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu?

  Wersja angielska:

  Can leaves lying on a roadway have an impact on the braking distance of a vehicle?

  Wersja niemiecka:

  Können die auf der Fahrbahn liegenden Blätter Einfluss auf den Bremsweg des Fahrzeugs haben?

  Podobne pytania testowe:

  Darmowe testy na prawo jazdy 2024 wszystkich kategorii!

  Strona internetowa poznaj-testy.pl to doskonałe źródło informacji i zasobów dla wszystkich, którzy przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024. Ta profesjonalna i przyjazna dla użytkownika strona oferuje wiele przydatnych funkcji i treści, które pomogą przyszłym kierowcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

  Strona główna:

  Na stronie głównej użytkownicy witają przystępny układ graficzny, który od razu przyciąga uwagę. Można tu znaleźć aktualne informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy w2024 roku oraz informacje o dostępnych kategoriach prawo jazdy.

  Kursy i materiały do nauki:

  Strona zawiera kompleksowe kursy przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Są one dostępne zarówno w formie tekstowej, jak i wideo. Kursy obejmują wszystkie niezbędne tematy, w tym przepisy drogowe, znaki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych. Istnieje również możliwość pobierania materiałów edukacyjnych w formie plików PDF.

  Testy na prawo jazdy praktyczne:

  Portal umożliwia użytkownikom rozwiązywanie testów praktycznych, które są identyczne z tymi, jakie pojawiają się na prawdziwym egzaminie na prawo jazdy. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje wynik i dokładne wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć błędy i poprawić swoją wiedzę.

  Forum dyskusyjne:

  Strona oferuje również forum, na którym użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, zadawać pytania i udzielać sobie nawzajem wsparcia. To doskonałe miejsce do rozwiązywania wątpliwości i dzielenia się wiedzą.

  Aktualności i zmiany prawne:

  Na stronie regularnie publikowane są aktualności związane z prawem jazdy, zmianami w przepisach oraz ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminu. Dzięki temu użytkownicy zawsze są na bieżąco.

  Kontakt i wsparcie:

  Na stronie dostępne są również dane kontaktowe do obsługi klienta oraz sekcja FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  poznaj-testy.pl 2024 to w pełni funkcjonalne i interaktywne źródło informacji i zasobów, które pomaga przyszłym kierowcom przygotować się do egzaminu na prawo jazdy w roku 2024 w sposób efektywny i pewny siebie. Dzięki swojemu profesjonalnemu podejściu i bogatej treści, strona ta zyskała zaufanie wielu użytkowników i stała się niezastąpionym narzędziem w procesie zdobywania prawa jazdy.